onsdag 9 februari 2011

Malmö Stadsteater NU

Kort utdrag ur Magdalena Nordahl & Linda Forsells föreställningsanalys av Malmö Stadsteaters föreställning Mordet i Midlands. Teaterns Teori och Praktik, Teaterhögskolan i Malmö:


"Alla de semiotiska tecken som har valts för att gestalta kvinnorna i föreställningen förstärker en förlegad konvention om kvinnan som en känslostyrd och ytlig person. Även den goda kvinnan, som Eva Smith representerar, som är oskuldsfull och oförmögen att påverka sitt eget öde gestaltas på ett förutsägbart sätt. Detta är bilder av kvinnan som vi ställs inför varje dag i TV och media men som en stadsteater som är ekonomiskt finansierad av bl.a. staten borde ta större ansvar för genom att visa bredd i hur kvinnor kan gestaltas.

Att välja att sätta upp MiM utan att lyfta problematiken med könsrollerna blir ännu en reproduktion av den fortfarande icke jämställda verklighet som finns och leder framför allt till att ytterligare befästa dessa roller. Den här undersökningen är framför allt viktig för att den visar hur passiva konstnärliga val (som att följa teaterkonventionen) faktiskt kan motverka en gynnsam progression av samhället. Den ifrågasätter om man överhuvud taget kan göra teater med endast ett underhållande syfte, då även till synes harmlösa föreställningar som MiM kan tyckas tjäna i konserverandets tjänst på ett rent politiskt plan."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar