tisdag 10 maj 2011

Institutet - WOMAN AND THE MYSTERY OF THE SPEAKING BODY: THEATRE AS AN EMBODIMENT OF THEORY

Foto: Jeannine Simon

Institutet, teatergruppen ifrån Malmö som lärde sig den hårda vägen att man inte får ha ambitioner som sträcker sig utanför staden bjöd den nionde maj in till något som de själva kallar ”lecture performance”. Lecture performance är som namnet antyder en hybrid mellan en föreläsning och en mer traditionell scenkonsthändelse.

Titeln för kvällen var: WOMAN AND THE MYSTERY OF THE SPEAKING BODY:

THEATRE AS AN EMBODIMENT OF THEORY. I denna föreställning (eller föreläsning eller föreläsningspeformanceföreställingibristpåettbättreordpåsvenska) tar man hjälp av Ervik Cevjan, doktorand ifrån Lunds Universitet som talar om Lacan och mannens konstruktion av kvinnan med mera. Samtidigt utför skådespelarna eller aktörerna (skådespelare känns inte korrekt i sammanhanget) handlingar, uppdrag som i viss mån tjänar som förkroppsligande av teorin.

Det intressanta med kvällen är inte så mycket resultatet av det ovan nämnda eller den eventuella undersökning som bedrivs. Istället är det formen ”lecture performance” som gör intryck. Man trampar upp en ny stig i denna form och detta koncept kan bli riktigt intressant med lite mer bearbetning, tid och erfarenhet. Än så länge märker man att Institutet inte riktigt har funnit sig tillrätta i formen, vilket är fullt naturligt eftersom det krävs både tid och reflektion för att bemästra ett område som detta.

Det bör dock betonas att detta inte heller avsåg att vara en slutgiltig produktion. Istället ombeds den nyfikne att ta sig till Inkonst i Malmö någon gång mellan den 8-10 december för att se produktionen i sin helhet. Under tiden kan det vara en god idé att läsa in sig på Lacan och börja bli bekväm med främmande människors beröring…

Mer om Institutet hittar du här!
Och för att fördriva tiden fram tills den 8 december så kan du alltid se vad som händer på inkonsts scener. Inkonst hemsida.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar